Historia

 

 

FÖRENINGENS GRUNDANDE.

 

DEN 17 SEPTEMBER1984  SAMLADES EN LITEN SKARA

människor till ett möte.Personerna som deltog i mötet

var: Elis Bärlund,Helge Bärlund,Arvid Henriksson,Jarl Nordman,Axel Pollari och Birger Sjöblom.

Man hade kommit samman för att diskutera möjligheten att bilda en svensk pensionärsförening.Till mötet hade kallats ombudsman Gösta Volin från Pensionstagarnas Centralförbund.Han berättade om förbundets verksamhet och om formaliteterna vid bildandet av en förening.

Beslutet fattades att föreningen bildas.Man enades om att föreningen skall heta Borgå Nejdens Svenska Pensionstagare rf.och anslutas till Pensionstagarnas Centralförbund.

Föreningens hemort är Borgå stad.Gösta Wolin bidrog med förbundets modellstadgar,vilka antogs som föreningens stadgar.Föreningen firade sin 30-åriga verksamhet den 19.9 2014. 35 åriga verksamheten firades på Lundagården den

19.9. 2019.