Föreningsdokument

BORGÅNEJDENS SVENSKA

PENSIONSTAGARE r.f.

 

 

Borgånejdens svenska pensionstagare r.f. grundades den 17 september 1984, och är

ansluten till Pensionstagarnas Centralförbund och

svenska distrikt.

 

Vi är en förening med tyngdpunkten på den

sociala samvaron, och vi strävar till att ge

våra medlemmar en pensionärstillvaro rik

på både upplevelser och information om

pensionärernas rättigheter.

 

Vår förening är inte bunden till vare sig politik eller religion. Genom vår representant Bengt Dahlqvist i Borgå stads Äldre Råd och Börje Fagerstedt som suppleant kan vi framföra och bevaka pensionärernas behov och rättigheter.

Vi arbetar på att utveckla vårt programutbud till att motsvara de önskemål den moderna pensionären har, kanske JUST DU kan komma med nya förslag.

 

 

Föreningen ordnar:

 

Föredrag

· om aktuella ärenden

· om intressanta upplevelser

· om något kanske JUST DU kan ge en ide om

.till oss.

 

Utfärder

· till intressanta ställen enligt önskemål

· till kulturella och historiska platser

· teaterbesök

· 

 

Gruppresor

· rekreation, intressanta upplevelser

· inom Finland och till grannländerna

 

Diskussionsstunder

· små grupper /större grupper

 

Även ”egna förmågor”uppträder med dikter, kåserier, och berättelser

Vi träffas varje torsdag mellan kl 10–13 på

Lundagården, Alexandersgatan 11, Borgå.

Du kan läsa om våra mötesprogram varje tisdag i Östnyland på föreningsspalten.

 

Du är hjärtligt välkommen i vår krets om du

känner för det, kontakta gärna någon av

styrelsens medlemmar 2021

 

 

 

Torsten Spring ordförande tel: 040-7774318

Fjalar Sjölund sekreterare tel: 040-7086020

Inge-Maj Rehnberg viceordf. tel 040-5294392

 

Anne-Maj Mansner  registerskötare tel:0505731199

Börje Fagerstedt kassör tel: 0400-486217

Inge-Maj Fagerstedt tel: 0405246706

Birger Karlsson tel 040-7761641

 

Suppleanter:

 

Ingeborg Sjölund

 

Helge Andersson tel: 040-5857802

 

Solveig Andersson tel:040-3556080

Sune Forsbäck tel:0408655057