Bli medlem

Bli medlem i Borgånejdens svenska pensiontagares förening r.f.

 

Tag kontakt med oss: ordf: Torsten Spring 040-7774318

                                           sekr: Fjalar Sjölund 040-7086020

                                           kassör: Börje Fagerstedt.040-0486217

                        registerskötare: Anne-Maj Mansner.050-5731199

 

MEDLEMSAVGIFTEN för år 2022

20 euro.