BORGÅNEJDENS SVENSKA PENSIONSTAGARE R.F.

Tag kontakt med oss

Ordf Torsten Spring tel; 040-7774318

torstenspring@hotmail.com

Sekr Fjalar Sjölund tel:040-7086020

fjalar.sjolund@outlook.com 

Vice ordf tf Börje Fagerstedt

Kassör Börje Fagerstedt tel:0400-486217

borje.fagerstedt@sulo.fi

Medlemsregister Anne-Maj Mansner 050-5731199

annemaj.mansner@gmail.com

 

Kassör Börje Fagerstdt, Sekr Fjalar Sjölund, Ordförande Torsten Spring.

Välkommen till föreningens hemsida,här framkommer vår förenings mångsidiga verksamhet, som verkat i Borgå 30 år för pensionärernas behov och rättigheter.VÄLKOMMEN MED.

Vi träffas varje torsdag på Lundagården mellan kl:10.00-13.00.Sommarmånaderna håller vi paus till september.

Klicka på föreningsverksamhet, ( på bilden)så kommer du in på våra andra sidor.

Se text och bilder från vår historik här.(Tiedosto osio)

 

PCF:s medlemsvärvningskampanj /Svenska distriktet

Kampanjtiden 15.2 – 15.11.2020. Planeringsmöte för kampanjen arrangerades den 22 oktober 2019 i samband med distriktets höstmöte.

Distriktets plan:

 • Distriktets hemsidor informerar om kampanjen samt om idéer från och aktiviteter i föreningarna.
 • Kampanjmaterialet tillgängligt på hemsidorna.
 • Distriktet samarbetar med Arbetarbladet i form av material och texter.
 • Distriktet har kontakter med FFC:s svenska sekretariat för att få stöd i kampanjen
 • Distriktet beställer PRO studiematerial ”Tillsammans mot ensamhet- så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet” till föreningar som vill bilda studiecirklar i samband med medlemsvärvningskampanjen, för att kontakta ofrivilligt ensamma personer. Bilaga: bild på studiematerialet.
 • Distriktet beställer en (allmäninfo) Roll up till varje förening att användas vid olika evenemang samt torgaktiviteter också efter medlemsvärvnings-kampanjen.
 • Distriktet stöder föreningarna ekonomiskt (beslut tas i arbetsutskottet efter ansökan) för aktiviteter i samband med kampanjen.
 • delar ut pris till bästa förening och distrikt i kampanjen. Bland alla som anmält sig som medlemsvärvare utlottas en resegåvocheck á 500 euro. De personer som skaffat flest nya medlemmar bjuds på tredagars vistelse i Rajaniemi. Från alla distrikt de fyra bästa. Bland de nya medlemmarna utlottas även en resegåvocheck á 500 euro, dessutom utlottas bland de nya medlemmarna 5 tredagars vistelser på Rajaniemi.
 • Distriktet delar ut pris (á 300 euro) till den förening som skaffat flest nya medlemmar, (krav att de nya medlemmarna betalat medlemsavgiften).
 • Distriktet inväntar en kort kampanjplan från medlemsföreningarna senast den 29.2. Föreningarna meddelar namnen på medlemsvärvarna till distriktet och meddelar i slutet av kampanjen namnen på de bästa medlemsvärvarna.
 • mål: nettoökning 50 medlemmar

Budget:

Stöd till föreningarna:                                                             3 400,00

Studiematerial                                                                           300,00

Roll up                                              (5 x 220,00)                   1 100,00

Pris                                                                                           300,00

Summa                                                                                   5 100,00 euro

Varav 4000 euro kampanjunderstöd från förbundet och 1 100,00 euro från organisationsunderstödet (småunderstödet).

Exempel till föreningens aktiviteter

 • grupparbete i föreningen om kampanjens verkställande
 • texter i de lokala tidningarna om olika evenemang och föreningens möten, insändare om lokala vård och omsorgsfrågor, användandet av förbundets och distriktets material
 • aktivt användande av föreningens hemsida för information
 • deltagande i de olika lokala arrangemangen, torg, marknader, partiföreningens tillfällen, de äldres vecka, ”ta en äldre ut” osv.
 • kampanj i föreningen ”ta din vän med”
 • kontakter till den lokala platsorganisationen och fackavdelningarna, till partiföreningarna och deras informationsverksamhet
 • gratis bioföreställning för nya och gamla medlemmar, stöd till olika teaterbesök och resor
 • tillfällen med intressanta föreläsare
 • glöm inte de gamla medlemmarna, dra tillbaka de inaktiva
 • ordna transport till möten och olika tillfällen med hjälp av bilburna medlemmar
 • planera föreningens verksamhet så att även de nyligen pensionerade kommer med
 • välj en medlemsansvarig för medlemsvård och medlemsfadder för de nya medlemmarna
 • sök organisationsunderstöd (småunderstödet) för verkställandet av föreningens kampanj, utdelas 31.1., 31.5. och 30.9.
IT-kunnande
Gemensam fritid
Skönt med sommar tillsammans
PDF-tiedostoScan.pdf (613 kB)
Lundagården som ny mötesplats.Utdrag ur Historiken
PDF-tiedostoScan 2..pdf (603 kB)
År 1988 ordnades maskerad på Lundagården,vinnarna på bilden.
PDF-tiedostoScan Lucia.pdf (627 kB)
Luciafesten på Lundagården 1990,Lucia var närvarande med stjärngossarna.
PDF-tiedostoScan 4 20 års mottagningen.pdf (792 kB)
Festen var på kulturhuset Grand i Borgå 28.10.2004.
PDF-tiedostoScan 5 Tytyri.pdf (573 kB)
Sommarresans ett mål 2008 var Tytyri gruvan i Lojo.
PDF-tiedostoScan.pdf (711 kB)
Domkyrkan i Boregå,200 års festdrama.
Per-Erik Johnsson skriver sin autograf på böckerna som som medlemmarna köpte när Per-Erik var och informerade om sin senaste bok Rosamunda.
Per-Erik Johnsson berättar om innehållet i sin nyskrivna Bok Rosamonda som handlar om deras egna katt,mycket intresant läsning. BD,